Atmosfærisk Plasma | PlasmaTEC-X med optimerede egenskaber