Hvordan Coronabehandling og Plasmabehandling fungerer!

Hvordan Coronabehandling og Plasmabehandling fungerer!

Overfladespænding i faste materialer og behovet for overfladebehandling af polymermateriale. Det er ofte nødvendigt at vedhæfte plastmaterialer til metal eller til andre plastmaterialer, eller blot at kunne printe på plastoverflader. For at kunne opnå dette må flydende klæbemiddel eller blæk kunne tilføres til materialets overflade. Og derfor er Coronabehandling og Plasmabehandling nødvendig.

Befugtningsevnen afhænger af én bestemt overfladeegenskab: Overfladens energi, ofte kaldt for overfladespændingen. Overfladeenergi måles ligesom overfladespænding i mN/m. Befugtningsevnen kan let vises ved at måle kontaktvinklen. Kontaktvinklen er vinklen mellem kontaktpunktets berøringslinje og den faste overflades vandrette linje. Når en dråbe væske lægger sig på en jævn, vandret overflade, kan den sprede sig over substratet, og kontaktvinklen vil nærme sig nul ved fuldstændig befugtning. Omvendt, ved delvis befugtningen vil kontaktvinklen som resultat nå ligevægt i området 0 til 180 grader. Read more