Overfladebehandling med Plasmabehandling eller Coronabehandling

Overfladebehandling med Plasmabehandling eller Coronabehandling

Overfladebehandling af materialer med lav overfladeenergi er nødvendig forud for limning, tryk, print og belægning. Plasma og Corona behandling forbedrer vedhæftning og befugtningsevnen ved at modificere overfladestrukturen ved hjælp af en udladning af højspænding. Højspænding anvendes også i lækagetest for at opnå forbedret kvalitetskontrol.

Overfladebehandling er nødvendig pga. lav overfladespænding

Stigende brug af plastmaterialer såsom polyolefiner, PE, PP, PS, PC, PTFE og EPDM i fremstillingsindustrien fremmer behovet for overfladebehandling. Plastmaterialer er lette at ekstrudere, blæse- og sprøjtestøbe, hvilket gør det rentabelt for fabrikanterne at anvende disse syntetiske materialer. Ulempen ved plast er dårlig vedhæftning og vedhæftningsevne som følge af lav overfladespædning, hvilket gør det vanskeligt at vedhæfte og dekorere materialet. Read more

Corona behandling | Optimering af vedhæftningsevnen

Corona behandling | Optimering af vedhæftningsevnen

Formålet med Coronabehandling er at optimere vedhæftningsevnen på polymerbaserede materialer. Lav overfladeenergi på polymerbaserede substrater fører ofte til dårlig vedhæftning af trykfarver, lim og belægninger, som af natur har meget højere overfladeenergi.

For at opnå optimal vedhæftning er det afgørende, at substratets overfladeenergi er lig med eller overstiger overfladespændingen af materialet, der skal bindes til polymermaterialet. For bedre at forstå vores Corona behandling kan du også læse artiklen: Hvad Corona behandling er, og hvordan det virker! Herunder finder du en liste over vores forskellige Corona udstyr. Vi anbefaler, at du læser vores faktabaserede artikel om: “The basics of Corona treatment” (på vores engelsksprogede hovedwebsite) hvis du vil vide mere om Corona-teknologi. Du er også velkommen, hvis du ønsker at stille spørgsmål eller har ønsker et tilbud ved at kontakte vores direktør/CEO Morten Thrane eller Kim Saabye der er Partner/Sales director.

Tantec tilbyder kundetilpasset Corona udstyr til slutbrugere og OEM’er, samt flere standard Corona behandlingsløsninger til industrielle applikationer. Read more

Hvordan Coronabehandling og Plasmabehandling fungerer!

Hvordan Coronabehandling og Plasmabehandling fungerer!

Overfladespænding i faste materialer og behovet for overfladebehandling af polymermateriale. Det er ofte nødvendigt at vedhæfte plastmaterialer til metal eller til andre plastmaterialer, eller blot at kunne printe på plastoverflader. For at kunne opnå dette må flydende klæbemiddel eller blæk kunne tilføres til materialets overflade. Og derfor er Coronabehandling og Plasmabehandling nødvendig.

Befugtningsevnen afhænger af én bestemt overfladeegenskab: Overfladens energi, ofte kaldt for overfladespændingen. Overfladeenergi måles ligesom overfladespænding i mN/m. Befugtningsevnen kan let vises ved at måle kontaktvinklen. Kontaktvinklen er vinklen mellem kontaktpunktets berøringslinje og den faste overflades vandrette linje. Når en dråbe væske lægger sig på en jævn, vandret overflade, kan den sprede sig over substratet, og kontaktvinklen vil nærme sig nul ved fuldstændig befugtning. Omvendt, ved delvis befugtningen vil kontaktvinklen som resultat nå ligevægt i området 0 til 180 grader. Read more